Dobrodošli u Pollino Agrar d.o.o.

POLLINO AGRAR d.o.o. je jedan od savremenih proizvodjača i isporučilaca kvalitetnih jabuka u Srbiji. Nas cilj je da proizvodimo i ponudimo jabuke koje su u skladu sa standardima i zahtevima najsofisticiranijih tržišta.
Proizvodnja jabuka visokog kvaliteta počinje u našem voćnjaku koji se nalazi u podnožju Fruske Gore i prostire na površini od 20 ha, sa tendencijom širenja na jos 30 ha u narednih nekoliko godina.

Dobrodošli u Pollino Agrar d.o.o.

POLLINO AGRAR d.o.o. je jedan od savremenih proizvodjača i isporučilaca kvalitetnih jabuka u Srbiji. Nas cilj je da proizvodimo i ponudimo jabuke koje su u skladu sa standardima i zahtevima najsofisticiranijih tržišta.
Proizvodnja jabuka visokog kvaliteta počinje u našem voćnjaku koji se nalazi u podnožju Fruske Gore i prostire na površini od 20 ha, sa tendencijom širenja na jos 30 ha u narednih nekoliko godina.

Gala

Gala

Ukus

Ona je kremasto žuta, hrskava i sočna, sa blago slatkastom aromom.

Voće

Jabuka je manje i srednje veličine okruglog oblika. Pokrivena je tankom, glatkom žutom korom sa blagim crvenim prugama.

Poreklo

Jabuke GALA su otktivene ukrštanjem Zlatnog delišeza i Kidd’s Orange Red na Novom Zelandu 1934. Komercijalna distribucija i u Evropi i u Americi je počela 1962.

Granny smith

Granny smith

Ukus

Granny Smith jabuke kiselkastog ukusa, sočne i hrskave teksture sa prijatnom aromom. To je omiljena vrsta za većinu koji vole jabuke kiselkastog ukusa.

Voće

Jabuke su veće veličine i okruglog oblika. Imaju čisto zelenu koru često poprskanu sitnim belim tačkicama. Ova vrsta je takođe poznata kao „Zelena jabuka“.

Poreklo

GRANNY SMITH jabuka je otkrivena kao slučajna sadnica u Australiji 1868.

Golden delicious

Golden delicious

Ukus

Jabuke Zlatni delišez imaju sladak ukus, sočne su i hrskave sa veoma prijatnom aromom i zdravom(dobrom) voćnom kiselinom.

Voće

Jabuke su srednje i li velike, izdužene, simetrične i jedinstvenog oblika. Boja ove vrste se kreće od zelenkasto-žute do zlatno žute.

Poreklo

Zlatni delišez je otktiven 1890 kao sadnica i Zapanoj Virdžiniji, USA. Masovna proizvodnja ove vrste jabuka je počela 1914 i danas je prisutna svuda šitom sveta.

Reddelicious

Reddelicious

Ukus

Crveni delišez je hrskava,sočana, slatka jabuka sa jedinstvenom aromom.

Voće

Jabuka je srednje i veće veličine, izdužena i ima pet različitih rebara u svom jezgru.Boja se kreće od svetle do tamno crvene, ali neki klonovi mogu imati sorte u boji.

Poreklo

Veoma stara vrsta otkrivena kao slučajan uzorak u Ajovi (USA) 1872

Cherry

Cherry

Ukus

Ona je sočna i kisela, intenzivnog ukusa.

Voće

Kultura sorte višnje žive 20-30 godina, razvijaju površinski koren i na dubini od 20 do 50 cm nalazi se najveća masa korenovog sistema. Rodno drvo višnje je slično kao kod trešnje.

Poreklo

Pripada familiji Rosaceae, rodu Prunus a podrodu Cerasus. Prirodni areal rasprostranjena obuhvata veci deo Evrope i jugizapadne Azije.

Gala

Ukus

Ona je kremasto žuta, hrskava i sočna, sa blago slatkastom aromom.

Voće

Jabuka je manje i srednje veličine okruglog oblika. Pokrivena je tankom, glatkom žutom korom sa blagim crvenim prugama.

Poreklo

Jabuke GALA su otktivene ukrštanjem Zlatnog delišeza i Kidd’s Orange Red na Novom Zelandu 1934. Komercijalna distribucija i u Evropi i u Americi je počela 1962.

Granny smith

Ukus

Granny Smith jabuke kiselkastog ukusa, sočne i hrskave teksture sa prijatnom aromom. To je omiljena vrsta za većinu koji vole jabuke kiselkastog ukusa.

Voće

Jabuke su veće veličine i okruglog oblika. Imaju čisto zelenu koru često poprskanu sitnim belim tačkicama. Ova vrsta je takođe poznata kao „Zelena jabuka“.

Poreklo

GRANNY SMITH jabuka je otkrivena kao slučajna sadnica u Australiji 1868.

Golden delicious

Ukus

Jabuke Zlatni delišez imaju sladak ukus, sočne su i hrskave sa veoma prijatnom aromom i zdravom(dobrom) voćnom kiselinom.

Voće

Jabuke su srednje i li velike, izdužene, simetrične i jedinstvenog oblika. Boja ove vrste se kreće od zelenkasto-žute do zlatno žute.

Poreklo

Zlatni delišez je otktiven 1890 kao sadnica i Zapanoj Virdžiniji, USA. Masovna proizvodnja ove vrste jabuka je počela 1914 i danas je prisutna svuda šitom sveta.

Reddelicious

Ukus

Crveni delišez je hrskava,sočana, slatka jabuka sa jedinstvenom aromom.

Voće

Jabuka je srednje i veće veličine, izdužena i ima pet različitih rebara u svom jezgru.Boja se kreće od svetle do tamno crvene, ali neki klonovi mogu imati sorte u boji.

Poreklo

Veoma stara vrsta otkrivena kao slučajan uzorak u Ajovi (USA) 1872

Cherry

Ukus

Ona je sočna i kisela, intenzivnog ukusa.

Voće

Kultura sorte višnje žive 20-30 godina, razvijaju površinski koren i na dubini od 20 do 50 cm nalazi se najveća masa korenovog sistema. Rodno drvo višnje je slično kao kod trešnje.

Poreklo

Pripada familiji Rosaceae, rodu Prunus a podrodu Cerasus. Prirodni areal rasprostranjena obuhvata veci deo Evrope i jugizapadne Azije.

SKLADIŠTENJE ULO

ULO (Ultra Low Oxygen – Vrlo Malo Kiseonika) atmosfera

DCA (Dynamic Control Atmosphere – Dinamička Kontrolisana Atmosfera)

Je kao što i sam naziv kaže je proces dinamičke promene količine kiseonika u komori. Proces ovog principa skladištenja je kreiranje komore koja ima vrlo malu koncentraciju kiseonika O2 I to manje od 0,5% I sa koncentracijom uglen-dioksida CO2 manjom od 1%. U takvim uslovima voće radikalno menja svoj metabolizam.

U normalnoj atmosferi koja je oko 20,8% sastavljena od kiseonika O2 sećer C6H12O6 se skladišti u voću, zbog efekta disanja se sjedinjava sa kiseonikom i to u formuli izgleda ovako:

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O + Toplota

Secer + kiseonik = Ugljen Dioksid + Voda + Energija

Metabolizam

Suština kontrolisane armosfere je da smanji procenat kiseonika u komori tako da metabolizam voća se uspori I tako produži njegov život.

Koristeći stres sa drastičnim smanjenjem kiseonika prouzrokuje sa jedne strane, proces čuvanj, a a sa druge strane menja disanje u skladu sa sledećom formulom:

C6H12O6 + O2 (manje ili isto od 0,5%) = C2H5OH + CO2 + Aldehidi

Šećer + ultra malo kiseonika = alcohol + ugljen dioksid

Fermentacija

Ovo je razlog zašto je važno da se rade analize alkohola u pulpi direktno iz uzorka soka, jer fermenaticja kreće kada procenat O2 padne ispod 1%. I ovo je jedini i najsigurniji način analize prouzrokovane stresom.

Po završetku Prvog stresa O2 se vraća na 1 – 1,2% I u tim uslovima voće počinje da polako diše bez stresa i čuva se bez rizika. Jednom kad alcohol nestane Druga stresna faza počinje u istom cilju produžetka čuvanja. Isti princip se koristi kao I kod Prve stresne faze itd….. Dozvoljeno je u toku čuvanja 3 puta raditi stres posle čega se voce vraća u uslove gde se nivo O2 vraća na preko 1%.

Zašto jabuka iz Srbije

Povoljni klimatski uslovi uz izuzetan kvalitet zemljišta omogućavaju zdrav potencijal za uzgoj i proizvodnju voća vrhunskog kvaliteta koji se u potpunosti može ostvariti snažnim investicijama u poljoprivredni sektor.

Ostale prednosti srpskog tržišta uključuju:

  • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom (bez carina).
  • Povlašćeni tretman srpskih proizvoda na tržištima Evropske unije (bez carina)
  • Odlični klimatski i zemljišni uslovi
  • Blizina ključnim tržištima i dovoljno razvijena distributerska struktura

Zašto POLLINO AGRAR

Vrhunska oprema i profesionalni pristup u vođenju našeg voćnjaka, gde smo uključili najbolje prakse i način vođenja poslovanja uzgajivača iz Južnog Tirola i drugih vodećih evropskih regija za proizvodnju jabuka, garantuju najviši kvalitet finalnog proizvoda.

Uz tehnologije za smanjivanje rizika koju primenjujemo u svojoj proizvodnji (sistem protivmrazne i protivgradne zaštite i sistem za navodnjavanje „kap po kap“) u mogućnosti smo da predvidimo količinu prinosa, a samim tim i količinu jabuka za isporuku.