Dobrodošli u BioGroup d.o.o.

BioGroup d.o.o. je jedan od savremenih proizvođača i isporučilaca kvalitetnih jabuka u Srbiji. Naš cilj je da proizvodimo i ponudimo jabuke koje su u skladu sa standardima i zahtevima najsofisticiranijih tržišta.
Proizvodnja jabuka visokog kvaliteta počinje u našem voćnjaku koji se nalazi u podnožju Fruške Gore i prostire na površini od 20 ha, sa tendencijom širenja na još 30 ha u narednih nekoliko godina.

Dobrodošli u BioGroup d.o.o.

BioGroup d.o.o. je jedan od savremenih proizvođača i isporučilaca kvalitetnih jabuka u Srbiji. Naš cilj je da proizvodimo i ponudimo jabuke koje su u skladu sa standardima i zahtevima najsofisticiranijih tržišta.
Proizvodnja jabuka visokog kvaliteta počinje u našem voćnjaku koji se nalazi u podnožju Fruške Gore i prostire na površini od 20 ha, sa tendencijom širenja na još 30 ha u narednih nekoliko godina.

Gala

Gala

Poreklo

Gala je sorta poreklom sa Novog Zelanda gde je nastala još 1930. godine. Danas Gala predstavlja sortu čija popularnost iz godine u godinu raste.

Karakteristike

Stabla Gale su srednje bujna, dobre rodnosti. Plodovi su simetrični, okruglasto konusnog oblika. Osnovna boja plodova je zelenkasto- žuta dok je dopunska boja narandžasto crvenkaste nijanse, karakteristično raspoređena u pramenovima.

Vreme berbe

Gala u Srbiji sazreva u prvoj polovini avgusta meseca što je čini jednom od ranijih sorti kod nas.

Vreme čuvanja

Od avgusta do februara u ULO atmosferi.

Greni Smit

Greni Smit

Poreklo

Greni smit je poreklom iz Australije a otkriven je 1868. godine. Ima značajno mesto na tržištima Evrope i Rusije.

Karakteristike

Stablo Greni smita je izrazito bujno sa karakterističnim oštrim uglom porasta grana. Plodovi su krupni, loptastog oblika, velike specifične težine.

Vreme berbe

U našim uslovima sazreva polovinom oktobra, ali se berba može izvesti i ranije ukoliko su plodovi namenjeni za brzu prodaju.

Vreme čuvanja

Od oktobra do aprila u ULO atmosferi.

Zlatni Delišes

Zlatni Delišes

Poreklo

Zlatni delišes je poreklom iz SAD-a gde je pronađen 1905. godine. Ova sorta danas predstavlja jednu od najznačajnijih sorti jabuke u svetu.

Karakteristike

Stablo Zlatnog delišesa je srednje bujno i odlične rodnosti. Plodovi Zlatnog delišesa su srednje krupni do krupni.

Vreme berbe

U našim uslovima Zlatni delišes sazreva u drugoj polovini septembra, mada u zavisnosti od stepena zrelosti i namene, berba može početi i nešto ranije.

Vreme čuvanja

Od septembra do juna u ULO atmosferi.

Reddelicious

Reddelicious

Poreklo

Zlatni delišes je poreklom iz SAD-a gde je pronađen 1905. godine. Ova sorta danas predstavlja jednu od najznačajnijih sorti jabuke u svetu.

Karakteristike

Stablo Zlatnog delišesa je srednje bujno i odlične rodnosti. Plodovi Zlatnog delišesa su srednje krupni do krupni.

Vreme berbe

U našim uslovima Zlatni delišes sazreva u drugoj polovini septembra, mada u zavisnosti od stepena zrelosti i namene, berba može početi i nešto ranije.

Vreme čuvanja

Od septembra do juna u ULO atmosferi.

Cherry

Cherry

Poreklo

Zlatni delišes je poreklom iz SAD-a gde je pronađen 1905. godine. Ova sorta danas predstavlja jednu od najznačajnijih sorti jabuke u svetu

Karakteristike

Stablo Zlatnog delišesa je srednje bujno i odlične rodnosti. Plodovi Zlatnog delišesa su srednje krupni do krupni.

Vreme berbe

U našim uslovima Zlatni delišes sazreva u drugoj polovini septembra, mada u zavisnosti od stepena zrelosti i namene, berba može početi i nešto ranije.

Vreme čuvanja

Od septembra do juna u ULO atmosferi

Gala

Poreklo

Gala je sorta poreklom sa Novog Zelanda gde je nastala još 1930. godine. Danas Gala predstavlja sortu čija popularnost iz godine u godinu raste.

Karakteristike

Stabla Gale su srednje bujna, dobre rodnosti. Plodovi su simetrični, okruglasto konusnog oblika. Osnovna boja plodova je zelenkasto- žuta dok je dopunska boja narandžasto crvenkaste nijanse, karakteristično raspoređena u pramenovima.

Vreme berbe

Gala u Srbiji sazreva u prvoj polovini avgusta meseca što je čini jednom od ranijih sorti kod nas.

Vreme čuvanja

Od avgusta do februara u ULO atmosferi.

Greni Smit

Poreklo

Greni smit je poreklom iz Australije a otkriven je 1868. godine. Ima značajno mesto na tržištima Evrope i Rusije.

Karakteristike

Stablo Greni smita je izrazito bujno sa karakterističnim oštrim uglom porasta grana. Plodovi su krupni, loptastog oblika, velike specifične težine.

Vreme berbe

U našim uslovima sazreva polovinom oktobra, ali se berba može izvesti i ranije ukoliko su plodovi namenjeni za brzu prodaju.

Vreme čuvanja

Od oktobra do aprila u ULO atmosferi.

Zlatni Delišes

Poreklo

Zlatni delišes je poreklom iz SAD-a gde je pronađen 1905. godine. Ova sorta danas predstavlja jednu od najznačajnijih sorti jabuke u svetu.

Karakteristike

Stablo Zlatnog delišesa je srednje bujno i odlične rodnosti. Plodovi Zlatnog delišesa su srednje krupni do krupni.

Vreme berbe

U našim uslovima Zlatni delišes sazreva u drugoj polovini septembra, mada u zavisnosti od stepena zrelosti i namene, berba može početi i nešto ranije.

Vreme čuvanja

Od septembra do juna u ULO atmosferi.

Reddelicious

Poreklo

Zlatni delišes je poreklom iz SAD-a gde je pronađen 1905. godine. Ova sorta danas predstavlja jednu od najznačajnijih sorti jabuke u svetu.

Karakteristike

Stablo Zlatnog delišesa je srednje bujno i odlične rodnosti. Plodovi Zlatnog delišesa su srednje krupni do krupni.

Vreme berbe

U našim uslovima Zlatni delišes sazreva u drugoj polovini septembra, mada u zavisnosti od stepena zrelosti i namene, berba može početi i nešto ranije.

Vreme čuvanja

Od septembra do juna u ULO atmosferi.

Cherry

Poreklo

Zlatni delišes je poreklom iz SAD-a gde je pronađen 1905. godine. Ova sorta danas predstavlja jednu od najznačajnijih sorti jabuke u svetu

Karakteristike

Stablo Zlatnog delišesa je srednje bujno i odlične rodnosti. Plodovi Zlatnog delišesa su srednje krupni do krupni.

Vreme berbe

U našim uslovima Zlatni delišes sazreva u drugoj polovini septembra, mada u zavisnosti od stepena zrelosti i namene, berba može početi i nešto ranije.

Vreme čuvanja

Od septembra do juna u ULO atmosferi

SKLADIŠTENJE ULO

ULO (Ultra Low Oxygen – Vrlo Malo Kiseonika) atmosfera

DCA (Dynamic Control Atmosphere – Dinamička Kontrolisana Atmosfera)

Je kao što i sam naziv kaže proces dinamičke promene količine kiseonika u komori. Proces ovog principa skladištenja je kreiranje komore koja ima vrlo malu koncentraciju kiseonika O2 I to manje od 0,5% I sa koncentracijom uglen-dioksida CO2 manjom od 1%. U takvim uslovima voće radikalno menja svoj metabolizam.

U normalnoj atmosferi koja je oko 20,8% sastavljena od kiseonika O2 sećer C6H12O6 se skladišti u voću, zbog efekta disanja se sjedinjava sa kiseonikom i to u formuli izgleda ovako:

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O + Toplota

Šećer + kiseonik = Ugljen Dioksid + Voda + Energija

Kooperanti

Naše privredno društvo ima registrovano kod Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva veliki broj koopeanata čije voće rado otkupljujemo. Voće za koje radimo otkup se razlikuje od Jabuka, Višanja preko Jagoda i ostalog sezonskog voća koje se gaji na teritoriji Republike Srbije. Isto otkupljujemo zbog tehničkih mogućnosti i kapaciteta nase ULO hladnjace. Iz tog razloga nudimo našim kooperantima poslovno tehničku saradnju, sa sledećim sadržajem:

  • Konsultacije vezano za zaštitu, prihranu i održavanje zasada
  • Asistenciju prilikom vođenja knjiga tretmana
  • Savete I ispomoć u period berbe

Ukoliko želite da se više informišete slobodno pošaljite upit i neko će Vas ubrzo kontaktirati.

Fermentacija

Ovo je razlog zašto je važno da se rade analize alkohola u pulpi direktno iz uzorka soka, jer fermentacija kreće kada procenat O2 padne ispod 1%. I ovo je jedini i najsigurniji način analize prouzrokovane stresom.

Po završetku Prvog stresa O2 se vraća na 1 – 1,2% I u tim uslovima voće počinje da polako diše bez stresa i čuva se bez rizika. Jednom kad alcohol nestane Druga stresna faza počinje u istom cilju produžetka čuvanja. Isti princip se koristi kao I kod Prve stresne faze itd….. Dozvoljeno je u toku čuvanja 3 puta raditi stres posle čega se voce vraća u uslove gde se nivo O2 vraća na preko 1%.

Zašto jabuka iz Srbije

Povoljni klimatski uslovi uz izuzetan kvalitet zemljišta omogućavaju zdrav potencijal za uzgoj i proizvodnju voća vrhunskog kvaliteta koji se u potpunosti može ostvariti snažnim investicijama u poljoprivredni sektor.

Ostale prednosti srpskog tržišta uključuju:

  • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom (bez carina).
  • Povlašćeni tretman srpskih proizvoda na tržištima Evropske unije (bez carina)
  • Odlični klimatski i zemljišni uslovi
  • Blizina ključnim tržištima i dovoljno razvijena distributerska struktura

Zašto BioGroup

Vrhunska oprema i profesionalni pristup u vođenju našeg voćnjaka, gde smo uključili najbolje prakse i način vođenja poslovanja uzgajivača iz Južnog Tirola i drugih vodećih evropskih regija za proizvodnju jabuka, garantuju najviši kvalitet finalnog proizvoda.

Uz tehnologije za smanjivanje rizika koju primenjujemo u svojoj proizvodnji (sistem protivmrazne i protivgradne zaštite i sistem za navodnjavanje „kap po kap“) u mogućnosti smo da predvidimo količinu prinosa, a samim tim i količinu jabuka za isporuku.